Grafelijke Zalen, Den Haag

In de Grafelijke Zalen (onderdeel van het Binnenhof) voerden we diverse restauratiewerkzaamheden uit. Soms zelfs op zeer grote hoogte!

Koninginne kamer

Linker zijgevel

Luifel entree

Luik in bewerking

Voorgevel met fontein

Voorgevel